News

BE A LIFE-CHANGING SPONSOR FOR CHILDREN.

Gusto mo ga makatulong sa mga batang walang ibang gusto kundi ang makapag-aral at makamit ang kanilang mga pinapangarap? Anong saya na makitang unti-unti nilang naaabot ang pangarap nila! At anong saya na isa ka sa mga naging daan para maisakatuparan nila ito!