News

NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS 2019 IEC

STAY TUNED AND WATCH OUT for more updates, mga katiwala and friends! ???????????? Gamitin lamang ang hashtag na #NLE2019 o #Halalan2019 sa ating mga diskusyon o mga paskil at komento.???? 

Kita'y makialam, makisangkot, magmaLASACkit at BUMOTO ngayong darating na eleksiyon! 

????????????
#MabutingPilipino
#MabutingBatangueƱo
#MabutingKristiyano