News

40-DAY LENTEN CHALLENGE

Bilang pakikiisa sa diwa ng Kuwaresma, gumawa ng isang programa ang LASAC - Alay Kapwa ng Arsidiyosesis ng Lipa na siyang magsisilbing ating gabay sa pagtugon sa panawagan ng Kuwaresma: magsisi at sa Ebanghelyo ay manalig. Ang 40-Day Challenge ay siyang mag-aanyaya at magpapaalala sa ating lahat na sa bawat araw ng panahon ng Kuwaresma, tayo ay tinatawagang maglaan ng isang simpleng gawaing sakripisyo. Sa pagtupad mo ng sakripisyong ito, binibigyan ka ng pagkakataong maging instrumento naman sa iba na gumawa din ng kanilang sariling sakripisyo.

Ganun din naman, maaari kang magpakuha ng litrato na nagpapakitang napagtagumpayan mo ang sakripisyong inilaan mo at ipadala ang nasabing litrato sa FB page ng LASAC. Ito ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Isang sakripisyo sa bawat isang araw ng Kuwaresma. Isang sakripisyo mo para sa ikabubuti ng lahat.

#KungKayaKoKayaNyoRin
#GiveLent100%